Bus tickets to Chernivtsi

Internal routes

Pryprutya - ChernivtsiFrom 30,00 грн.
novoselytsya - ChernivtsiFrom 48,00 грн.
Sniatyn - ChernivtsiFrom 50,00 грн.
Dinivtsi - ChernivtsiFrom 60,00 грн.
kerstentsi - ChernivtsiFrom 72,00 грн.
Nedoboyivtsi - ChernivtsiFrom 82,00 грн.
Dankivtsi - ChernivtsiFrom 90,00 грн.
Kolomyia - ChernivtsiFrom 100,00 грн.
Khotin - ChernivtsiFrom 100,00 грн.
Khotin - ChernivtsiFrom 110,00 грн.
zhvanets - ChernivtsiFrom 117,00 грн.
Havrylivtsi - ChernivtsiFrom 122,00 грн.
Kamianets-Podilskyi - ChernivtsiFrom 150,00 грн.
Makiv - ChernivtsiFrom 174,00 грн.
slobidka_rakhnivska - ChernivtsiFrom 186,00 грн.
Ivano-Frankivsk - ChernivtsiFrom 200,00 грн.
Dunaivtsi - ChernivtsiFrom 205,00 грн.
mitsevtsi - ChernivtsiFrom 208,00 грн.
Stryhivtsi - ChernivtsiFrom 235,00 грн.
Slobokivtsi - ChernivtsiFrom 243,00 грн.
Sokolivka - ChernivtsiFrom 256,00 грн.
Yarmolyntsi - ChernivtsiFrom 264,00 грн.
Pravdivka - ChernivtsiFrom 278,00 грн.
Skarzyntsi - ChernivtsiFrom 290,00 грн.
Bolekhiv - ChernivtsiFrom 300,00 грн.
Khmelnytskyi - ChernivtsiFrom 307,00 грн.
Khmelnytskyi - ChernivtsiFrom 322,00 грн.
veselivka - ChernivtsiFrom 355,00 грн.
sushky - ChernivtsiFrom 365,00 грн.
radisne - ChernivtsiFrom 373,00 грн.
Krasyliv - ChernivtsiFrom 380,00 грн.
Stry - ChernivtsiFrom 400,00 грн.
Lviv - ChernivtsiFrom 450,00 грн.
Pryprutya - ChernivtsiFrom 30,00 грн.
novoselytsya - ChernivtsiFrom 48,00 грн.
Sniatyn - ChernivtsiFrom 50,00 грн.
Dinivtsi - ChernivtsiFrom 60,00 грн.
kerstentsi - ChernivtsiFrom 72,00 грн.
Nedoboyivtsi - ChernivtsiFrom 82,00 грн.
Dankivtsi - ChernivtsiFrom 90,00 грн.
Kolomyia - ChernivtsiFrom 100,00 грн.
Khotin - ChernivtsiFrom 100,00 грн.
Khotin - ChernivtsiFrom 110,00 грн.
zhvanets - ChernivtsiFrom 117,00 грн.
Havrylivtsi - ChernivtsiFrom 122,00 грн.
Kamianets-Podilskyi - ChernivtsiFrom 150,00 грн.
Makiv - ChernivtsiFrom 174,00 грн.
slobidka_rakhnivska - ChernivtsiFrom 186,00 грн.
Ivano-Frankivsk - ChernivtsiFrom 200,00 грн.
Dunaivtsi - ChernivtsiFrom 205,00 грн.
mitsevtsi - ChernivtsiFrom 208,00 грн.
Stryhivtsi - ChernivtsiFrom 235,00 грн.
Slobokivtsi - ChernivtsiFrom 243,00 грн.
Sokolivka - ChernivtsiFrom 256,00 грн.
Yarmolyntsi - ChernivtsiFrom 264,00 грн.
Pravdivka - ChernivtsiFrom 278,00 грн.
Skarzyntsi - ChernivtsiFrom 290,00 грн.
Bolekhiv - ChernivtsiFrom 300,00 грн.
Khmelnytskyi - ChernivtsiFrom 307,00 грн.
Khmelnytskyi - ChernivtsiFrom 322,00 грн.
veselivka - ChernivtsiFrom 355,00 грн.
sushky - ChernivtsiFrom 365,00 грн.
radisne - ChernivtsiFrom 373,00 грн.
Krasyliv - ChernivtsiFrom 380,00 грн.
Stry - ChernivtsiFrom 400,00 грн.
Lviv - ChernivtsiFrom 450,00 грн.

Buses to Chernivtsi from other cities

Pila - ChernivtsiFrom 0,00
Katowice - ChernivtsiFrom 0,00 грн.
Bucharest - ChernivtsiFrom 55,00 дол.
Mariyampole - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Suwalki - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Kaunas - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Klaipeda - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Jelgava - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Mariyampole - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Siauliai - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Kaunas - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Vilnius - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Bratislava - ChernivtsiFrom 85,00 євро
Vienna - ChernivtsiFrom 85,00 євро
Klaipeda - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Piarnu - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Tallinn - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Panevezys - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 100,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 100,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 105,00
Tallinn - ChernivtsiFrom 105,00 євро
Tallinn - ChernivtsiFrom 105,00 євро
Luxembourg - ChernivtsiFrom 109,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 110,00
Nuremberg - ChernivtsiFrom 110,00 євро
bamberh - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Regensburg - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Gorlitz - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Berlin - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Leipzig - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Dresden - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Cottbus - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Saarbryuken - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Ingolstadt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Ulm - ChernivtsiFrom 120,00 євро
darmshtadt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Gera - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Reims - ChernivtsiFrom 120,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Trier - ChernivtsiFrom 120,00 євро
ashafenburh - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Zamosts - ChernivtsiFrom 120,00
Stuttgart - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Jena - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Paris - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Gera - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Munich - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Karlsruhe - ChernivtsiFrom 120,00 євро
frankfurt-na-odere - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Erfurt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Kassel - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Jena - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Frankfurt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Metz - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Heidelberg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Kaiserslautern - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Wurzburg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Zgozhelets - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Augsburg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Mannheim - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Nancy - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Essen - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Koblenz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Hof - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Osnabruck - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dresden - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dortmund - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Mainz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Bayreuth - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Hamburg - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Munster - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Schwerin - ChernivtsiFrom 125,00 євро
vizbaden - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Bremen - ChernivtsiFrom 125,00 євро
vismar - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Chemnitz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Oldenburg - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Lyubek - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dusseldorf - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Rostoсk - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Zwickau - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Baden-Baden - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Bern - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Strasbourg - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Freiburg - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Mulhouse - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Zurich - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Basel - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Hannover - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Fulda - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Bielefeld - ChernivtsiFrom 130,00 євро
aakhen - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Keln - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Magdeburg - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Bad Hersfeld - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Tilburg - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Haaha - ChernivtsiFrom 135,00 євро
venlo - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Rotterdam - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Augsburg - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Ulm - ChernivtsiFrom 135,00 євро
eyndkhoven - ChernivtsiFrom 135,00 євро
dordrekht - ChernivtsiFrom 135,00 євро
leyden - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Breda - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Maastricht - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 135,00
Amsterdam - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Mannheim - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 140,00
Frankfurt - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Leszno - ChernivtsiFrom 140,00
Kaiserslautern - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Frankfurt - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Lublin - ChernivtsiFrom 140,00
Saarbryuken - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Kielce - ChernivtsiFrom 140,00
Trier - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 140,00
Dortmund - ChernivtsiFrom 140,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Schleswig - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Krakow - ChernivtsiFrom 145,00
leven - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Rendsburg - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Bonn - ChernivtsiFrom 145,00 євро
khasselt - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Keel - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Flensburg - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Antalya - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Radom - ChernivtsiFrom 150,00
Eskisehir - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Krakow - ChernivtsiFrom 150,00
Izmit - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Rzeszow - ChernivtsiFrom 150,00
Kutahya - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Krakow - ChernivtsiFrom 150,00
Afyonkarahisar - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Burdur - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Rotterdam - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Warsaw - ChernivtsiFrom 155,00
Haaha - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Amsterdam - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Breda - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Lublin - ChernivtsiFrom 160,00
Warsaw - ChernivtsiFrom 160,00
Katowice - ChernivtsiFrom 160,00
Katowice - ChernivtsiFrom 160,00
Czestochowa - ChernivtsiFrom 160,00
Piotrkow Trybunalski - ChernivtsiFrom 160,00
Gliwice - ChernivtsiFrom 165,00
Lodz - ChernivtsiFrom 170,00
Zwolle - ChernivtsiFrom 170,00 євро
bryuhhe - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Warsaw - ChernivtsiFrom 170,00
liumen - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Enschede - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Lodz - ChernivtsiFrom 170,00
Almelo - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Apeldoorn - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 175,00 євро
Maastricht - ChernivtsiFrom 175,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 175,00 євро
henk - ChernivtsiFrom 175,00 євро
hent - ChernivtsiFrom 175,00 євро
khasselt - ChernivtsiFrom 175,00 євро
leven - ChernivtsiFrom 175,00 євро
aakhen - ChernivtsiFrom 175,00 євро
Sabadel - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Barcelona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Kutno - ChernivtsiFrom 180,00
Gliwice - ChernivtsiFrom 180,00
Kutno - ChernivtsiFrom 180,00
Manresa - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Lleida - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Reus - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Igualada - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Abrera - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Tarragona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Figueres - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Terrassa - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Girona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 180,00
Osuna - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Valencia - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Wloclawek - ChernivtsiFrom 185,00
Antekera - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Castellón de la Plana - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Benidorm - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Madrid - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Wloclawek - ChernivtsiFrom 190,00
Elche - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Brzg - ChernivtsiFrom 190,00
Torun - ChernivtsiFrom 190,00
Cartagena - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Olawa - ChernivtsiFrom 190,00
Murcia - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Wroclaw - ChernivtsiFrom 190,00
Guadalajara - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Alicante - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Torrevieja - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Zaragoza - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Kutno - ChernivtsiFrom 190,00
Ciudad Rodrigo - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Przemysl - ChernivtsiFrom 195,00
Salamanca - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Toledo - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Avila - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Algeciras - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Caceres - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Гібралтар - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Przemysl - ChernivtsiFrom 195,00
Guarda - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Marbella - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Wroclaw - ChernivtsiFrom 200,00
Bydgoszcz - ChernivtsiFrom 200,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 200,00
Motril - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 200,00
Almeria - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Konin - ChernivtsiFrom 200,00
Opole - ChernivtsiFrom 200,00
Malaga - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 200,00
Jerez - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Lubin - ChernivtsiFrom 205,00
Cadiz - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Polkovitse - ChernivtsiFrom 205,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 205,00
Sevilla - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Badakhoz - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Plock - ChernivtsiFrom 210,00
Viseu - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Poznan - ChernivtsiFrom 210,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 210,00
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Poznan - ChernivtsiFrom 210,00
Gdansk - ChernivtsiFrom 210,00
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Coimbra - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Gdynia - ChernivtsiFrom 210,00
Setubal - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Jelenia Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Porto - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Bilbao - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Burgos - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Oviedo - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Gijon - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Boleslawiec - ChernivtsiFrom 215,00
Леон - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Santander - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Вальядолід - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Torun - ChernivtsiFrom 220,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 220,00
Zgozhelets - ChernivtsiFrom 220,00
shtetsinek - ChernivtsiFrom 225,00
Koszalin - ChernivtsiFrom 225,00
Wloclawek - ChernivtsiFrom 225,00
Pila - ChernivtsiFrom 225,00
Kostrzyn nad Odra - ChernivtsiFrom 230,00
Lembork - ChernivtsiFrom 230,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 230,00
Weigerovo - ChernivtsiFrom 230,00
Gorzow Wielkopolski - ChernivtsiFrom 230,00
Slobice - ChernivtsiFrom 230,00
Lembork - ChernivtsiFrom 230,00
Kolobrzeg - ChernivtsiFrom 235,00
Tchev - ChernivtsiFrom 240,00
Slupsk - ChernivtsiFrom 250,00
Miedzyzdroye - ChernivtsiFrom 250,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 250,00
Legnica - ChernivtsiFrom 250,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 250,00
Goleniow - ChernivtsiFrom 250,00
Swinoujscie - ChernivtsiFrom 250,00
Weigerovo - ChernivtsiFrom 250,00
Szczecin - ChernivtsiFrom 250,00
Lisbon - ChernivtsiFrom 255,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 260,00
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 275,00
Slobice - ChernivtsiFrom 315,00
Pila - ChernivtsiFrom 320,00
Bila Podlyaska - ChernivtsiFrom 330,00
Bialystok - ChernivtsiFrom 330,00
Augustus - ChernivtsiFrom 330,00
Suwalki - ChernivtsiFrom 330,00
Korostyszów - ChernivtsiFrom 330,00
Сучава - ChernivtsiFrom 800,00 грн.
Jiglava - ChernivtsiFrom 1.000,00 крон
Lublin - ChernivtsiFrom 1.000,00 грн.
Ostrava - ChernivtsiFrom 1.100,00 крон
Grudziadz - ChernivtsiFrom 1.200,00 грн.
Tarnow - ChernivtsiFrom 1.300,00 грн.
Krakow - ChernivtsiFrom 1.350,00 грн.
Plzen - ChernivtsiFrom 1.350,00 крон
Liberec - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Ostrava - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Mlada Boleslav - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Bucharest - ChernivtsiFrom 1.500,00 грн.
Olomouc - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Praha - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Brno - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Отопень - ChernivtsiFrom 1.500,00 грн.
Praha - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
gumpolets - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
Jiglava - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
Karlovy Vary - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Rokitsani - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Rokitsani - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Plzen - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Litomyshl - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Heb - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Vysoke Myto - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Pardubice - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Хрудім - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Hradec Kralove - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Svitavy - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Турнов - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Liberec - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Lubin - ChernivtsiFrom 1.800,00 грн.
Їчин - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Mlada Boleslav - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Most - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Остров - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Chomutov - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Соколов - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Marianske Lazne - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Karlovy Vary - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Usti nad Labem - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Heb - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Біліна - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Teplice - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Кадань - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Bucharest - ChernivtsiFrom 2.000,00 грн.
Nesebr - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
St. Constantine and Helena - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Balchik - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Byala - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Burgas - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Svyatoy Vlas - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Kranevo - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Pomorie - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Obzor - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Albena - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Ravda - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Varna - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Zoloti pisky - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Soniachnyi bereh - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Bucharest - ChernivtsiFrom 2.800,00 грн.
Stara Zagora - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Ruse - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Veliko Tarnovo - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Gurkovo - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.400,00 грн.
Sofia - ChernivtsiFrom 3.500,00 грн.
Сєжана - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Ljubljana - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Selye - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Maribor - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Panevezys - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Hamburg - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Berlin - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Thessaloniki - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Rouen - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Strasbourg - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Reims - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Havre - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Arras - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Nancy - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Amiens - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Metz - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Paris - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Lille - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Baden-Baden - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Milan - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Brescia - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Verona - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Vicenza - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Venezia - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Bergamo - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Deauville - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Flensburg - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Kan - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Athens - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Keel - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Обенро - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Aalborg - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хобро - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Randers - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Сканерборг - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Aarhus - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хорсенс - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Vejle - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хадерслев - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Kolding - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Сен-Бріє - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Morle - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Bresta - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Kemper - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Rennes - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Pila - ChernivtsiFrom 0,00
Katowice - ChernivtsiFrom 0,00 грн.
Bucharest - ChernivtsiFrom 55,00 дол.
Mariyampole - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Suwalki - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Kaunas - ChernivtsiFrom 70,00 євро
Klaipeda - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Jelgava - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Mariyampole - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Siauliai - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Kaunas - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Vilnius - ChernivtsiFrom 80,00 євро
Bratislava - ChernivtsiFrom 85,00 євро
Vienna - ChernivtsiFrom 85,00 євро
Klaipeda - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Piarnu - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Tallinn - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Riga - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Panevezys - ChernivtsiFrom 90,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 100,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 100,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 105,00
Tallinn - ChernivtsiFrom 105,00 євро
Tallinn - ChernivtsiFrom 105,00 євро
Luxembourg - ChernivtsiFrom 109,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 110,00
Nuremberg - ChernivtsiFrom 110,00 євро
bamberh - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Regensburg - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Gorlitz - ChernivtsiFrom 110,00 євро
Berlin - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Leipzig - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Dresden - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Cottbus - ChernivtsiFrom 115,00 євро
Saarbryuken - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Ingolstadt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Ulm - ChernivtsiFrom 120,00 євро
darmshtadt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Gera - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Reims - ChernivtsiFrom 120,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Trier - ChernivtsiFrom 120,00 євро
ashafenburh - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Zamosts - ChernivtsiFrom 120,00
Stuttgart - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Jena - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Paris - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Gera - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Munich - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Karlsruhe - ChernivtsiFrom 120,00 євро
frankfurt-na-odere - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Erfurt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Kassel - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Jena - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Frankfurt - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Metz - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Heidelberg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Kaiserslautern - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Wurzburg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Zgozhelets - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Augsburg - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Mannheim - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Nancy - ChernivtsiFrom 120,00 євро
Essen - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Koblenz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Hof - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Osnabruck - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dresden - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dortmund - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Mainz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Bayreuth - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Hamburg - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Munster - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Schwerin - ChernivtsiFrom 125,00 євро
vizbaden - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Bremen - ChernivtsiFrom 125,00 євро
vismar - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Chemnitz - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Oldenburg - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Lyubek - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Dusseldorf - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Rostoсk - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Zwickau - ChernivtsiFrom 125,00 євро
Baden-Baden - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Bern - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Strasbourg - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Freiburg - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Mulhouse - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Zurich - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Basel - ChernivtsiFrom 128,00 євро
Hannover - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Fulda - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Bielefeld - ChernivtsiFrom 130,00 євро
aakhen - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Keln - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Magdeburg - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Bad Hersfeld - ChernivtsiFrom 130,00 євро
Tilburg - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Haaha - ChernivtsiFrom 135,00 євро
venlo - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Rotterdam - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Augsburg - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Ulm - ChernivtsiFrom 135,00 євро
eyndkhoven - ChernivtsiFrom 135,00 євро
dordrekht - ChernivtsiFrom 135,00 євро
leyden - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Breda - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Maastricht - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 135,00
Amsterdam - ChernivtsiFrom 135,00 євро
Mannheim - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 140,00
Frankfurt - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Leszno - ChernivtsiFrom 140,00
Kaiserslautern - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Frankfurt - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Lublin - ChernivtsiFrom 140,00
Saarbryuken - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Kielce - ChernivtsiFrom 140,00
Trier - ChernivtsiFrom 140,00 євро
Rzeszow - ChernivtsiFrom 140,00
Dortmund - ChernivtsiFrom 140,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Schleswig - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Krakow - ChernivtsiFrom 145,00
leven - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Rendsburg - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Bonn - ChernivtsiFrom 145,00 євро
khasselt - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Keel - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Flensburg - ChernivtsiFrom 145,00 євро
Antalya - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Radom - ChernivtsiFrom 150,00
Eskisehir - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Krakow - ChernivtsiFrom 150,00
Izmit - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Rzeszow - ChernivtsiFrom 150,00
Kutahya - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Krakow - ChernivtsiFrom 150,00
Afyonkarahisar - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Burdur - ChernivtsiFrom 150,00 дол.
Rotterdam - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Warsaw - ChernivtsiFrom 155,00
Haaha - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Amsterdam - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Breda - ChernivtsiFrom 155,00 євро
Lublin - ChernivtsiFrom 160,00
Warsaw - ChernivtsiFrom 160,00
Katowice - ChernivtsiFrom 160,00
Katowice - ChernivtsiFrom 160,00
Czestochowa - ChernivtsiFrom 160,00
Piotrkow Trybunalski - ChernivtsiFrom 160,00
Gliwice - ChernivtsiFrom 165,00
Lodz - ChernivtsiFrom 170,00
Zwolle - ChernivtsiFrom 170,00 євро
bryuhhe - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Warsaw - ChernivtsiFrom 170,00
liumen - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Enschede - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Lodz - ChernivtsiFrom 170,00
Almelo - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Apeldoorn - ChernivtsiFrom 170,00 євро
Brussels - ChernivtsiFrom 175,00 євро
Maastricht - ChernivtsiFrom 175,00 євро
antverpen - ChernivtsiFrom 175,00 євро
henk - ChernivtsiFrom 175,00 євро
hent - ChernivtsiFrom 175,00 євро
khasselt - ChernivtsiFrom 175,00 євро
leven - ChernivtsiFrom 175,00 євро
aakhen - ChernivtsiFrom 175,00 євро
Sabadel - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Barcelona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Kutno - ChernivtsiFrom 180,00
Gliwice - ChernivtsiFrom 180,00
Kutno - ChernivtsiFrom 180,00
Manresa - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Lleida - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Reus - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Igualada - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Abrera - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Tarragona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Figueres - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Terrassa - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Girona - ChernivtsiFrom 180,00 євро
Tarnow - ChernivtsiFrom 180,00
Osuna - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Valencia - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Wloclawek - ChernivtsiFrom 185,00
Antekera - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Castellón de la Plana - ChernivtsiFrom 185,00 євро
Benidorm - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Madrid - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Wloclawek - ChernivtsiFrom 190,00
Elche - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Brzg - ChernivtsiFrom 190,00
Torun - ChernivtsiFrom 190,00
Cartagena - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Olawa - ChernivtsiFrom 190,00
Murcia - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Wroclaw - ChernivtsiFrom 190,00
Guadalajara - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Alicante - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Torrevieja - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Zaragoza - ChernivtsiFrom 190,00 євро
Kutno - ChernivtsiFrom 190,00
Ciudad Rodrigo - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Przemysl - ChernivtsiFrom 195,00
Salamanca - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Toledo - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Avila - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Algeciras - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Caceres - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Гібралтар - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Przemysl - ChernivtsiFrom 195,00
Guarda - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Marbella - ChernivtsiFrom 195,00 євро
Wroclaw - ChernivtsiFrom 200,00
Bydgoszcz - ChernivtsiFrom 200,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 200,00
Motril - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 200,00
Almeria - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Konin - ChernivtsiFrom 200,00
Opole - ChernivtsiFrom 200,00
Malaga - ChernivtsiFrom 200,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 200,00
Jerez - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Lubin - ChernivtsiFrom 205,00
Cadiz - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Polkovitse - ChernivtsiFrom 205,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 205,00
Sevilla - ChernivtsiFrom 205,00 євро
Badakhoz - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Plock - ChernivtsiFrom 210,00
Viseu - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Poznan - ChernivtsiFrom 210,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 210,00
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Poznan - ChernivtsiFrom 210,00
Gdansk - ChernivtsiFrom 210,00
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Nova Sul - ChernivtsiFrom 210,00
Coimbra - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Gdynia - ChernivtsiFrom 210,00
Setubal - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Jelenia Gora - ChernivtsiFrom 210,00
Porto - ChernivtsiFrom 210,00 євро
Bilbao - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Burgos - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Oviedo - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Gijon - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Boleslawiec - ChernivtsiFrom 215,00
Леон - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Santander - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Вальядолід - ChernivtsiFrom 215,00 євро
Torun - ChernivtsiFrom 220,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 220,00
Zgozhelets - ChernivtsiFrom 220,00
shtetsinek - ChernivtsiFrom 225,00
Koszalin - ChernivtsiFrom 225,00
Wloclawek - ChernivtsiFrom 225,00
Pila - ChernivtsiFrom 225,00
Kostrzyn nad Odra - ChernivtsiFrom 230,00
Lembork - ChernivtsiFrom 230,00
Grudziadz - ChernivtsiFrom 230,00
Weigerovo - ChernivtsiFrom 230,00
Gorzow Wielkopolski - ChernivtsiFrom 230,00
Slobice - ChernivtsiFrom 230,00
Lembork - ChernivtsiFrom 230,00
Kolobrzeg - ChernivtsiFrom 235,00
Tchev - ChernivtsiFrom 240,00
Slupsk - ChernivtsiFrom 250,00
Miedzyzdroye - ChernivtsiFrom 250,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 250,00
Legnica - ChernivtsiFrom 250,00
Svobodzin - ChernivtsiFrom 250,00
Goleniow - ChernivtsiFrom 250,00
Swinoujscie - ChernivtsiFrom 250,00
Weigerovo - ChernivtsiFrom 250,00
Szczecin - ChernivtsiFrom 250,00
Lisbon - ChernivtsiFrom 255,00 євро
Legnica - ChernivtsiFrom 260,00
Zielona Gora - ChernivtsiFrom 275,00
Slobice - ChernivtsiFrom 315,00
Pila - ChernivtsiFrom 320,00
Bila Podlyaska - ChernivtsiFrom 330,00
Bialystok - ChernivtsiFrom 330,00
Augustus - ChernivtsiFrom 330,00
Suwalki - ChernivtsiFrom 330,00
Korostyszów - ChernivtsiFrom 330,00
Сучава - ChernivtsiFrom 800,00 грн.
Jiglava - ChernivtsiFrom 1.000,00 крон
Lublin - ChernivtsiFrom 1.000,00 грн.
Ostrava - ChernivtsiFrom 1.100,00 крон
Grudziadz - ChernivtsiFrom 1.200,00 грн.
Tarnow - ChernivtsiFrom 1.300,00 грн.
Krakow - ChernivtsiFrom 1.350,00 грн.
Plzen - ChernivtsiFrom 1.350,00 крон
Liberec - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Ostrava - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Mlada Boleslav - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Bucharest - ChernivtsiFrom 1.500,00 грн.
Olomouc - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Praha - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Brno - ChernivtsiFrom 1.500,00 крон
Отопень - ChernivtsiFrom 1.500,00 грн.
Praha - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
gumpolets - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
Jiglava - ChernivtsiFrom 1.600,00 крон
Karlovy Vary - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Rokitsani - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Rokitsani - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Plzen - ChernivtsiFrom 1.700,00 крон
Litomyshl - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Heb - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Vysoke Myto - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Pardubice - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Хрудім - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Hradec Kralove - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Svitavy - ChernivtsiFrom 1.750,00 крон
Турнов - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Liberec - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Lubin - ChernivtsiFrom 1.800,00 грн.
Їчин - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Mlada Boleslav - ChernivtsiFrom 1.800,00 крон
Most - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Остров - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Chomutov - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Соколов - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Marianske Lazne - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Karlovy Vary - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Usti nad Labem - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Heb - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Біліна - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Teplice - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Кадань - ChernivtsiFrom 1.900,00 крон
Bucharest - ChernivtsiFrom 2.000,00 грн.
Nesebr - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
St. Constantine and Helena - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Balchik - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Byala - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Burgas - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Svyatoy Vlas - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Kranevo - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Pomorie - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Obzor - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Albena - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Ravda - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Varna - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Zoloti pisky - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Soniachnyi bereh - ChernivtsiFrom 2.300,00 грн.
Bucharest - ChernivtsiFrom 2.800,00 грн.
Stara Zagora - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Ruse - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Veliko Tarnovo - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Gurkovo - ChernivtsiFrom 3.200,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.400,00 грн.
Sofia - ChernivtsiFrom 3.500,00 грн.
Сєжана - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Ljubljana - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Selye - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Maribor - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Panevezys - ChernivtsiFrom 3.600,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Istanbul - ChernivtsiFrom 3.800,00 грн.
Hamburg - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Berlin - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Thessaloniki - ChernivtsiFrom 4.000,00 грн.
Rouen - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Strasbourg - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Reims - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Havre - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Arras - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Nancy - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Amiens - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Metz - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Paris - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Lille - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Baden-Baden - ChernivtsiFrom 4.200,00 грн.
Milan - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Brescia - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Verona - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Vicenza - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Venezia - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Bergamo - ChernivtsiFrom 4.500,00 грн.
Deauville - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Flensburg - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Kan - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Athens - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Keel - ChernivtsiFrom 5.000,00 грн.
Обенро - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Aalborg - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хобро - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Randers - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Сканерборг - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Aarhus - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хорсенс - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Vejle - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Хадерслев - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Kolding - ChernivtsiFrom 5.800,00 грн.
Сен-Бріє - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Morle - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Bresta - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Kemper - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.
Rennes - ChernivtsiFrom 6.150,00 грн.